I Informacje wstępne

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Quaestor S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa, zarejestrowana pod numerem NIP: 5252512506, REGON: 143330873, KRS: 0000392716
 2. Administrator obsługuję sklep internetowy www.tani-laptop.com, który stacjonarnie znajduję się w Toruniu przy ulicy Ceramicznej 2, 87-100 Toruń
 3. Wszelkie dane osobowe podlegają ścisłej ochronie, dzięki naszym wewnętrznym procesom dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.
 4. Administrator danych osobowych zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia Państwa danych osobowych i nieudostępniani ich osobom trzecim
 5. Sklep tani-laptop.com zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian i aktualizacji w polityce prywatności.

II W jaki sposób i dlaczego mamy dostęp do Państwa danych osobowych?

 1. Dostęp do Państwa danych posiadamy, dzięki dobrowolnym wypełnieniu przez Państwa formularza rejestracyjnego na stronie naszego sklepu, lub przekazania przez Państwa danych osobowych w inny sposób, które jest niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Sklep tani-laptop.com posiada dostęp tylko i wyłącznie do danych, które podali Państwo w sposób dobrowolny
 3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne w celu:
  • zawarcia i realizacji umowy sprzedaży
  • dokonywania analiz statystycznych, które pozwalają wnieść jakąkolwiek poprawę naszych działań
  • marketingowym produktów
  • dochodzenia wszelkich roszczeń

III Czas przetwarzania Państwa danych osobowych

 1. Zgodę dotyczącą przetwarzania danych można wycofać w każdym momencie. Wycofanie zgody odbywa się w taki sam sposób jak jej wyrażenie. Dopóki wyrażanie zgody nie zostanie wycofane, mamy prawo do przetwarzania Państwa danych.
 2. Dane osobowe przechowujemy przez czas niezbędny do realizacji umowy sprzedaż i maksymalnie 5 lat od dnia jej zakończenia w związku z wykonywaniem obowiązków podatkowych i rachunkowych uwarunkowanych przepisami prawa, a także w celu zapobiegania oszustwom i nadużyciom

IV Udostępnianie danych

 1. Wszelkie dane osobowe są udostępniane podmiotom zapewniającym usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, oraz podmiotom wykonującym usługi audytowe, księgowe, konsultingowe czy kurierskie. Istnieje możliwość przekazania Państwa danych odpowiednim organom publicznym zwalczającym wszelkie oszustwa.
 2. Za Państwa zgodą dane osobowe mogą być również udostępniane innym podmiotom, w celu marketingowym.

V Prawo związane z Państwa danymi osobowymi

 1. Każdy Użytkownik ma prawo:
  • Dostępu do swoich danych
  • Do poprawy swoich danych
  • Wystąpienia z prośbą o usunięcie danych
  • Do przeniesienia danych osobowych
  • Do ograniczenia przetwarzania danych
  • Sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 2. Na mocy wyżej przedstawionego prawa, które przysługuje użytkownikom administrator zobowiązany jest do natychmiastowego wykonania prośby użytkownika.
 3. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi w wyniku przetwarzania Państwa danych przez Tani-laptop.com do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych na podany niżej adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa