Regulamin określa:

 1. I. Postanowienia ogólne
 2. II. Ochronę danych osobowych
 3. III. Rejestrację
 4. IV. Składanie i czas realizacji zamówień
 5. V. Dostawę/ Wysyłkę
 6. VI. Sposób Płatności
 7. VII. Gwarancję i rękojmię
 8. VIII. Reklamację
 9. IX. Prawo odstąpienia od umowy
 10. X. Usługi serwisowe
 11. XI. Karty podarunlowe
 12. XII Postanowienia końcowe

I Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy www.tani-laptop.com, prowadzony jest przez firmę Quaestor Spółka Akcyjna (dalej nazywaną sprzedawcą), z siedzibą w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa. Spółka Akcyjna zarejestrowana jest pod numerem NIP: 5252512506, REGON: 143330873, KRS: 0000392716.
 2. Każda osoba fizyczna, prawna czy też jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej (zwana dalej klientem kupującym lub konsumentem) ma prawo do składania zamówień w naszym sklepie internetowym tani-laptop.com.
 3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej www.tani-laptop.com.
 4. Siedziba sklepu stacjonarnego Tani-laptop.com, znajduje się przy ul. Ceramiczna 2, 87-100 Toruń.
 5. Produkty oferowane przez nasz sklep tani-laptop.com można zakupić za pomocą Internetu bezpośrednio w naszym sklepie lub poprzez wiadomość e-mail.
 6. Do realizacji zakupów w naszym sklepie internetowym nie potrzebna jest rejestracja.
 7. Wszystkie ceny podane w naszym sklepie tani-laptop.com są cenami brutto uwzględniającymi podatek VAT.
 8. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędne dane do faktury VAT wskazane przez kupującego.
 9. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędne dane podane przez kupującego podczas rejestracji i składania zamówienia.
 10. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub fakturę VAT. W zależności od preferencji klienta, wysyłamy fakturę w formie papierowej, a także elektronicznej.
 11. Kontakt ze sprzedającym jest możliwy poprzez pocztę elektroniczną: info@tani-laptop.com , lub za pomocą numeru telefonu: 537 690 604. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od Pn-Pt w godz. 8.00-16.00 i w soboty w godz. 10.00-13.00.
 12. Każdy Klient ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem. Dokonanie zakupu w sklepie tani-laptop.com jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez Klienta.

II Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych klientów sklepu Tani-laptop.com jest firma Quaestor S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 214.
 2. Kupujący wszelkie dane osobowe podaje w sposób dobrowolny, jednakże ich nie udzielenie może spowodować, że realizacja umowy zawartej na odległość będzie uniemożliwiona.
 3. Sprzedawca zobowiązany jest do ścisłej ochrony danych osobowych podanych przez kupujących, oraz przetwarzania ich tylko w ramach realizacji zamówień lub w innym celu za zgodą klienta.
 4. Przetwarzanie danych osobowych klientów oparte jest na podstawie przepisów prawnych bądź wcześniej wyrażonej zgody kupujących.
 5. Klient podający swoje dane osobowe ma prawo do ich wglądu, poprawy, prośby usunięcia, a także prośby zaprzestania ich przetwarzania w oparciu o przepisy prawa.
 6. Sprzedawca daje możliwość usunięcia wcześniej podanych danych osobowych przez klienta, szczególnie w sytuacji, gdzie konto klienta zostało usunięte.
 7. Prośby dotyczące usunięcia danych osobowych prosimy kierować na nasz adres e-mail: info@tani-laptop.com .
 8. Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych znajdą Państwo na stornie naszego sklepu w zakładce: RODO i Polityka prywatności.

III Rejestracja

 1. Sklep internetowy tani-laptop.com umożliwia klientom darmową rejestrację, dzięki której tworzone jest konto, w którym zbierane są wszelkie informacje dotyczące Klienta i jego historii działań w sklepie.
 2. Prowadzenie konta w naszym sklepie tani-laptop.com jest bezterminowe.
 3. W celu utworzenia Konta Klienta w naszym Sklepie Internetowym niezbędne jest uzupełnienie danych tj. adres e-mail i hasło poprzez formularz rejestracyjny. Na wskazany adres e-mail w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca dokonaną rejestrację. W momencie potwierdzenia rejestracji przez Klienta następuję zawarcie umowy pomiędzy Klientem, a Spółką Akcyjną Quaestor. Umowa ta dotyczy prowadzenia konta związanego z usługami świadczonymi przez Quaestor S.A. określonymi w niniejszym Regulaminie.
 4. Klient ma prawo wypowiedzieć zawartą wcześniej umowę dotyczącą prowadzenia konta w każdym momencie, wystarczy wystąpić do Sprzedającego z prośbą o usunięcie konta za pomocą poczty elektronicznej: info@tani-laptop.com .
 5. W imieniu osób prawnych, oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej ze sklepu tani-laptop.com mogą korzystać tylko i wyłącznie osoby upoważnione do reprezentowania tychże podmiotów.

IV Składanie i czas realizacji zamówień

 1. 1. Składanie zamówień jest możliwe:
  1. bezpośrednio poprzez nasz sklep internetowy tani-laptop.com, po utworzeniu konta Klienta (www.tani-laptop.com/rejestracja) lub bez dokonywania rejestracji po zaakceptowaniu naszego regulaminu
  2. drogą elektroniczną, wysyłając wiadomość na adres: info@tani-laptop.com
 2. Wszystkie zamówienia realizowane są zgodnie z kolejnością ich składania.
 3. Zamówienie składane przez klienta po wciśnięciu przycisku ‘’Kupuję i Płacę’’ uważa się za złożone i stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży produktu umieszczonego w sklepie internetowym www.tani-laptop.com .
 4. Zamówienie realizowane jest w momencie zaksięgowania wpłaty kupującego, z wyjątkiem wyboru płatności za pobraniem.
 5. Na wskazany przez Klienta adres e-mailowy zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca przyjęcie poprawnie złożonego zamówienia. W tym momencie umowę uważa się za zawartą.
 6. Jeżeli potwierdzenie zamówienia nie dojdzie na wskazany podczas rejestracji adres e-mail klient powinien skontaktować się z Sklepem internetowym www.tani-laptop.com w celu ustalenia przyczyny braku wiadomości potwierdzającej złożone zamówienie.
 7. Czas realizowania zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty lub wyboru metody płatności za pobraniem do momentu wysłania towaru do klienta.
 8. Czas realizacji zamówień obejmuję dni robocze i nie uwzględnia czasu dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską.
 9. Czas realizacji zamówień może się wydłużyć z przyczyn niezależnych od nas.
 10. Klient ma prawo do wprowadzenia zmian w dokonanym wcześniej zamówieniu ostatecznie do momentu wystawienia przez sprzedającego dokumentu potwierdzającego zakup (paragon, faktura). Wprowadzenie zmian możliwe jest poprzez skontaktowanie się ze sklepem drogą e-mailową: info@tani-laptop.com .
 11. Sklep internetowy www.tani-laptop.com zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 12. Sklep internetowy www.tani-laptop.com w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do jego rzetelności.
 13. Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego www.tani-laptop.com wyrażone są w złotych polskich i nie obejmują kosztów przesyłki.

V Dostawa/ Wysyłka

 1. Po złożeniu zamówienia, zaksięgowaniu wpłaty i przygotowaniu wysyłki, towar jest dostarczany klientowi w taki sposób na jaki się zdecydował tzn.:
  • Kurier firmy InPost:
   1. Kurier przedpłata
   2. Kurier za pobraniem
  • Paczkomat InPost
  • Odbiór osobisty w siedzibie firmy: Tani-laptop.com, ul. Ceramiczna 2, 87-100 Toruń, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 i soboty w godz. 10.00-13.00
 2. Wysyłki zamawianych wcześniej produktów w sklepie tani-laptop.com realizujemy wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Na czas otrzymania przesyłki wpływa:
  • Czas realizacji (przygotowywanie towaru, metoda płatności, zaksięgowanie płatności w przypadku przelewu, wystawienie dokumentu potwierdzającego zakup- faktura, lub paragon, oraz spakowanie paczki)
  • Czas dostawy (w zależności od dokonanego wyboru dostawy)
 4. Przy każdym towarze podany jest jego status dostępności. Sklep internetowy www.tani-laptop.com zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi towarów posiadających status "W magazynie" w terminie do 48 godzin od momentu weryfikacji zamówienia. Czas ten obowiązuje dla dni roboczych. W wyjątkowych przypadkach (np. rozbudowa sprzętu), czas ten może ulec wydłużeniu.
 5. Dla towarów o innym statusie dostępności niż "W magazynie" czas dostawy ustalany jest indywidualnie z Klientem.
 6. Do wysyłanego towaru dołączamy fakturę VAT, lub paragon z informacją dotyczącą gwarancji. Wyjątkiem jest wcześniejszy wybór faktury elektronicznej, wówczas wysyłamy fakturę na podany przez klienta w rejestracji adres e-mail
 7. Kupujący zobowiązany jest do powiadomienia nas drogą mailową: info@tani-laptop.com o zmianach adresu e-mail, w przeciwnym przypadku wszelka korespondencja dostarczana będzie na wcześniej podany adres i uznana będzie jako doręczona.
 8. Wszelkie koszty związane z wysyłką można sprawdzić w naszym sklepie internetowym tani-laptop.com w zakładce wysyłka.
 9. Nie ponosimy odpowiedzialności za stan paczki przekazanej w ręce kuriera i dostarczonej pod wskazany adres.
 10. Kupujący ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na stan przesyłki przy obecności przewoźnika. W razie jej uszkodzenia lub zniszczenia należy sporządzić protokół szkody z uwzględnieniem daty i godziny doręczenia paczki, imion i nazwisk osób weryfikujących zawartość przesyłki, oraz oceny jej stanu w którym przyszła. Sporządzony protokół należy w trybie natychmiastowym przesłać na adres mailowy info@tani-laptop.com. W przypadku, gdy zawartość paczki uległa zniszczeniu, klient ma prawo odmowy przyjęcia paczki.
 11. W przypadku wątpliwości co do stanu paczki wyjętej z paczkomatu prosimy niezwłocznie:
  • Uwidocznić wszelkie uszkodzenia pod kamerką monitującą paczkomat
  • Ulokować nieotwartą, uszkodzoną paczkę w skrytce paczkomatu, z której była wyjmowana, po czym zamknąć skrytkę
  • Poinformować właściciela paczkomatu o reklamacji w momencie odbioru paczki, postępując zgodnie z wyświetlanymi informacjami na ekranie
  • Poinformować nas o zaistniałej sytuacji drogą e-mailową na adres: info@tani-laptop.com.
 12. W momencie podpisania potwierdzenia odbioru paczki lub potwierdzenia odbioru w paczkomacie, kupujący nabywa prawo własności produktu, oraz zakres uprawnień i ponoszenia ryzyka związanego z posiadaniem towaru.
 13. Jako sprzedawca mamy prawo do wysłania jednej dużej przesyłki rozdzielając ją na kilka mniejszych, ze względu na metodę pakowania. W tym przypadku cena dostawy nie zmienia się.

VI Sposób Płatności

 1. Sposób płatności w sklepie tani-laptop.com zależy od wyboru sposobu dostawy:
  1. Przewoźnik firmy InPost - sposób płatności:
   • W formie przedpłaty:
    • Przelew na konto
    • Elektronicznie za pomocą PayU
    • W ratach
   • W formie płatności przy odbiorze:
    • Gotówką
    • Kartą
  2. Paczkomat InPost- sposób płatności:
   • W formie przedpłaty:
    • Przelewem na konto
    • Elektronicznie przez PayU
   • W formie płatności przy odbiorze:
    • Kartą (przy odbiorze)
  3. Odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym:
   • W formie przedpłaty:
    • Przelew
    • Elektronicznie przez PayU
    • W ratach
   • W formie płatności przy odbiorze:
    • Gotówką
    • Kartą
 2. W zależności od wyboru sposobu płatności, koszt za każdym razem generuje się automatycznie w podsumowaniu zamówienia, przed zawarciem umowy sprzedaży.
 3. Kupujący ma obowiązek zapłacić za zamówiony w naszym sklepie towar w terminie 5 dni od dnia, w którym umowa została zawarta, z wyjątkiem płatności przy odbiorze, którą dokonuje się od razu.
 4. Wszelkie niezbędne dane potrzebne do uiszczenia wpłaty za pomocą tradycyjnego przelewu znajdują się na stronie internetowej naszego sklepu www.tani-laptop.com w zakładce płatności.

VII Gwarancja i rękojmia

 1. Produkty znajdujące się w ofercie sklepu tani-laptop.com posiadają gwarancję od 3 do 24 miesięcy w zależności od produktu.
 2. Informacje dotyczące gwarancji znajdują się również na stronie naszego sklepu www.tani-laptop.com w zakładce Gwarancja.
 3. Dowodem potwierdzającym prawo do przysługującej gwarancji jest:
  • Faktura Vat/ Paragon
  • Nienaruszone plomby gwarancyjne znajdujące się na towarze
 4. Wszelkie mechaniczne uszkodzenia wynikające z winy użytkowania sprzętu przez Klienta (np. upadek urządzenia z wysokości lub zalanie cieczą) nie są uznawane w ramach gwarancji.
 5. Gwarancja obejmuje tylko i wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polski.
 6. Gwarancja wygasa automatycznie:
  • Po upływie okresu gwarancyjnego
  • Po dokonaniu wszelkich samodzielnych zmian, napraw, wymiany towaru lub jego części przez Klienta lub inny podmiot niż Quaestor S.A.
  • Po zerwaniu lub zniszczeniu plomb gwarancyjnych umieszczonych na produkcie
 7. Wadliwy towar objęty gwarancją zostanie odebrany na koszt sprzedawcy w ustalonym terminie przez firmę kurierską. Po dokonaniu naprawy lub wymiany, towar zostanie odesłany na koszt sprzedawcy pod wskazany adres.
 8. Od momentu otrzymania wysłanego laptopa w ramach gwarancji, nasz serwis ma 14 dni na naprawę urządzenia. Zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia tego okresu z przyczyn od nas niezależnych po wcześniejszym poinformowaniu konsumenta telefonicznie.
 9. Tani-laptop.com bierze pełną odpowiedzialność za wady sprzedanego produktu z tytułu rękojmi.
 10. Klient zgłaszający fakt, że produkt posiada wadę powinien określić, czy dochodzi roszczeń z tytułu gwarancji czy rękojmi.
 11. Sprzedawca ma obowiązek w ramach gwarancji rękojmi naprawić wadę.
 12. Sprzedawca w ramach gwarancji może podjąć decyzję o wymianie sprzętu na wolny od wad lub zwrócić pieniądze.
 13. Klient ma prawo ubiegać się o naprawę sprzętu, wymianę na sprzęt wolny od wad lub obniżenia ceny w wyniku wadliwości produktu.
 14. Sprzedawca ma prawo odmówić Klientowi odstąpienia od umowy lub żądania o obniżeniu ceny tylko wtedy gdy wada zostanie naprawiona lub nastąpi wymiana na produkt wolny od wad. Wyjątkiem jest sytuacja, w której produkt był już wymieniany i naprawiany lub nie został wymieniony i naprawiony.
 15. Sprzedawca ma prawo odmówić Klientowi jego żądań z tytułu rękojmi w przypadku, gdy jest ono niemożliwe do spełnienia bądź wymaga nadmiernych kosztów. W tym przypadku Sprzedawca zobowiązany jest do przedstawienia Klientowi innego rozwiązania.
 16. W przypadku, gdy Klient nie jest konsumentem to roszczenia z tytułu rękojmi są wyłączone.
 17. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zapewnienia Klientowi produktu zastępczego na czas rozpatrywania reklamacji.

VIII Reklamacja

  1. Prawo do reklamacji ma każdy klient od momentu zawarcia umowy sprzedaży w ramach obowiązującej gwarancji.
  2. Procedura reklamacyjna obejmuję:
   1. Roszczenia z tytułu gwarancji
   2. Roszczenia z tytułu rękojmi
  3. Do uwzględnienia reklamacji niezbędne jest prawidłowe wypełnienie formularza reklamacyjnego stanowiącego załącznik 1 do niniejszego regulaminu i przesłaniu go na nasz adres e-mailowy: info@tani-laptop.com, wraz ze skanem dowodu zakupu oraz skanem karty gwarancyjnej.
  4. Przyjęcie zgłoszenia reklamacyjnego, następuje jedynie drogą elektroniczną. 
  5. Produkt, który stanowi podstawę do reklamacji zostanie odebrany na koszt sprzedawcy w ustalonym terminie przez firmę kurierską. Szczegółowych informacji udzielamy drogą mailową.
  6. Podstawą rozpoczęcia procedury reklamacyjnej jest załączenie wszystkich dokumentów wymaganych dokumentów: Dokument potwierdzający zakup - paragon lub FV , Formularz zgłoszenia reklamacyjnego, Karty gwarancyjnej dołączonej do produktu.
  7. Po otrzymaniu w/w dokumentów informujemy drogą mailową o dalszym postępowaniu w związku ze zgłoszeniem. Zgłoszenia telefoniczne nie skutkują wszczęciem procedury gwarancyjnej.
  8. Sprzedawca ma prawo do weryfikacji wady towaru podanej przez Klienta w ramach gwarancji. W przypadku, gdy reklamacja uznana zostanie za niezasadną, sprzedawca ma prawo do zwrotów kosztów przesyłki.
  9. Klient powinien oświadczyć z jakiego tytułu dochodzi do roszczeń (gwarancja, rękojmia).
  10. Reklamowany towar powinien być odpowiednio zabezpieczony do transportu.
  11. Reklamowany produkt powinien być pełnowartościowy i powinien być wysłany z akcesoriami, które mogą być kluczowe dla rozwiązania problemu.
  12. Klient wysyłający sprzęt w ramach gwarancji wraz z dodatkowymi akcesoriami zobowiązany jest o tym pisemnie poinformować.
  13. Zarówno w przypadku gwarancji i rękojmi Sprzedawca w ciągu 14-stu dni roboczych od dostarczonej przesyłki reklamacyjnej ma obowiązek rozpatrzyć lub odrzucić reklamację.
  14. Sprzedawca podejmuję decyzję dotycząca naprawy towaru, ewentualnej wymiany, zwrotu pieniędzy lub odesłania towaru do specjalistycznych serwisów. Wówczas czas naprawy może znacznie się wydłużyć.
  15. Naprawa reklamowanego sprzętu wiąże się z możliwością utraty danych znajdujących się w jego pamięci, w związku z czym Klient powinien sporządzić kopię zapasową danych znajdujących się w pamięci sprzętu lub jego nośnika.
  16. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych znajdujących się w pamięci sprzętu lub jego nośnika.
  17. Po rozpatrzeniu reklamowanego produktu, zostaje on odesłany w taki sam sposób jak został nam dostarczony.
  18. Klient zobowiązany jest do odbioru sprzętu odesłanego po naprawie, w przeciwnym razie sprzedawca pisemnie wzywa klienta do odbioru towaru w ciągu 14 dni od chwili otrzymania wezwania. Po upływie 14 dni sprzedawca ma prawo naliczyć opłatę w wysokości 5% średniej miesięcznej ceny wynajmu 1m2 zajmowanej przez produkt powierzchni magazynu za bezumowne przechowywanie towaru.

IX Prawo odstąpienia od umowy

  1. Konsument, który zakupił towar poza lokalem oferującego go przedsiębiorstwa ma prawo zrezygnować z zakupu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W takim wypadku prosimy o poinformowanie nas przez pocztę elektroniczną na adres info@tani-laptop.com oraz dołączenie do paczki formularza zwrotu stanowiącego załącznik 2 do niniejszego regulaminu.
  2. W ciągu 14-stu dni od momentu odstąpienia od umowy, należy odesłać produkt na wskazany adres: ul. Ceramiczna 2, 87-100 Toruń, lub skontaktować się z nami w celu zamówienia kuriera po odbiór sprzętu na nasz koszt.
  3. Zwracany produkt w ramach odstąpienia od umowy musi być w stanie nienaruszonym.
  4. Odstąpienie od umowy obejmuje produkt, lub zestaw produktów, w momencie gdy w ramach umowy sprzedaży jeden produkt był w zestawie z innym produktem. Wówczas Klient jest zobowiązany do odesłania kompletnego zestawu.
  5. Prawo odstąpienia od umowy posiada każdy kto ma status konsumenta w oparciu o art.2 ust.1 ustawy o prawach konsumenta, oraz dokonuje zakupów na podstawie umowy sprzedaży zawartej na odległość.
  6. Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić pieniądze Klientowi w ciągu 14 dni od momentu otrzymania zwrotu towaru, który jest pełnowartościowy.
  7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności w taki sam sposób jak była ona dokonana przez Klienta, chyba że Klient wybrał inny sposób zwrotu.
  8. Sprzedawca nie odbiera przesyłek odesłanych przez Klienta za pobraniem.
  9. W przypadku, gdy Kupujący dokonał innego wyboru dostawy towaru niż najtańsza prezentowana przez tani-laptop.com nie mamy obowiązku zwrotu kosztów.

IX Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zakupił towar poza lokalem oferującego go przedsiębiorstwa ma prawo zrezygnować z zakupu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W takim wypadku prosimy o poinformowanie nas przez pocztę elektroniczną na adres info@tani-laptop.com oraz dołączenie do paczki formularza zwrotu stanowiącego załącznik 2 do niniejszego regulaminu.
 2. W ciągu 14-stu dni od momentu odstąpienia od umowy, należy odesłać produkt na wskazany adres: ul. Ceramiczna 2, 87-100 Toruń, lub skontaktować się z nami w celu zamówienia kuriera po odbiór sprzętu na nasz koszt.
 3. Zwracany produkt w ramach odstąpienia od umowy musi być w stanie nienaruszonym.
 4. Odstąpienie od umowy obejmuje produkt, lub zestaw produktów, w momencie gdy w ramach umowy sprzedaży jeden produkt był w zestawie z innym produktem. Wówczas Klient jest zobowiązany do odesłania kompletnego zestawu.
 5. Prawo odstąpienia od umowy posiada każdy kto ma status konsumenta w oparciu o art.2 ust.1 ustawy o prawach konsumenta, oraz dokonuje zakupów na podstawie umowy sprzedaży zawartej na odległość.
 6. Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić pieniądze Klientowi w ciągu 14 dni od momentu otrzymania zwrotu towaru, który jest pełnowartościowy.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności w taki sam sposób jak była ona dokonana przez Klienta, chyba że Klient wybrał inny sposób zwrotu.
 8. Sprzedawca nie odbiera przesyłek odesłanych przez Klienta za pobraniem.
 9. W przypadku, gdy Kupujący dokonał innego wyboru dostawy towaru niż najtańsza prezentowana przez tani-laptop.com nie mamy obowiązku zwrotu kosztów.

X Usługi serwisowe

 1. Na serwis przyjmujemy sprzęty zakupione od nas po upływie gwarancji lub sprzęty pochodzenia obcego.
 2. W zależności od przyczyny serwisowania naliczana jest opłata. Szczegóły cen znajdują się na naszej stronie www.tani-laptop.com w zakładce usługi serwisowe
 3. Podane ceny są cenami brutto i obejmują podatek VAT.
 4. Ceny mogą ulec zmianie w zależności od stopnia problemu o czym Klient jest informowany przed podejmowanym działaniem.
 5. W przypadku, gdy Klient decyduje się na oddanie sprzętu do naszego serwisu należy wypełnić formularz serwisu stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
 6. Za dodatkową opłatą wysyłamy w ustalonym terminie naszą firmę kurierską po odbiór sprzętu do Klienta, który chciałby skorzystać z naszych usług serwisowych. Szczegółowych informacji udzielamy drogą mailową serwis@tani-laptop.com , lub telefonicznie: 575 023 200.
 7. Tani-laptop.com nie odbiera przesyłek wysłanych przez Klienta na nasz serwis za pobraniem.
 8. Tani-laptop.com ma 14 dni od momentu otrzymania paczki ze sprzętem na serwis na jego naprawę.
 9. Tani-laptop.com zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu naprawy z przyczyn od nas niezależnych po wcześniejszym poinformowaniu Klienta.
 10. Po naprawie, produkt zostaje odesłany w taki sam sposób jak został nam dostarczony.
 11. Naprawa sprzętu wiąże się z możliwością utraty danych znajdujących się w jego pamięci, w związku z czym Klient powinien sporządzić kopię zapasową danych znajdujących się w pamięci sprzętu lub jego nośnika.
 12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych znajdujących się w pamięci sprzętu lub jego nośnika.
 13. W sprawach serwisowych można kontaktować się z nami za pomocą adresu e-mail: serwis@tani-laptop.com , telefonicznie: 575 023 200 lub osobiście w naszym sklepie: Tani-laptop.com ul. Ceramiczna 2, 87-100 Toruń.

XI Karty podarunkowe

 1. Karta podarunkowa zwana dalej bonem lub voucherem upoważnia do skorzystania z zakupów w sklepie tani-laptop.com zgodnie z wartością określoną na karcie podarunkowej , oraz obowiązującym cennikiem w określonym czasie.
 2. Tani-laptop.com oferuje w sprzedaży vouchery, które umożliwiają ich posiadaczom zakup w sklepie tani-laptop.com na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Tani-laptop.com dysponuje zarówno kartami podarunkowymi wysyłanymi drogą elektroniczną lub kartami podarunkowymi w formie plastikowej dostępnej w naszym stacjonarnym sklepie przy ul. Ceramicznej 2, 87-100 Toruń.
 4. Wysyłka karty elektronicznej odbywa się wyłącznie na mocy zaksięgowanej wpłaty przez klienta.
 5. Voucher każdorazowo ma określoną na bonie ustaloną wartość w chwili zakupu przez klienta.
 6. Okres ważności vouchera to 6 miesięcy. Data ważności widnieje na odwrocie vouchera.
 7. Niewykorzystanie vouchera w ciągu 6 miesięcy od jego zakupu wiąże się z utratą ważności bonu.
 8. W momencie gdy posiadacz vouchera nie wykorzysta bonu w pełnej wartości, pozostała kwota nie podlega zwrotowi przez sklep Tani-laptop.com.
 9. W momencie, gdy wartość towaru jest większa niż kwota widniejąca na voucherze, klient ma możliwość skorzystać z vouchera, a pozostałą część kwoty dopłacić.
 10. Vouchera nie można łączyć z innymi promocjami i rabatami obowiązującymi w danej chwili.
 11. Tani-laptop.com nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty lub zniszczenia bonu podarunkowego.
 12. Tani-laptop.com ma prawo do odmowy przyjęcia bonu w przypadku gdy dane są nieczytelne lub zniszczone.
 13. Tani-laptop.com zastrzega sobie prawo unieważnienia vouchera w przypadku, gdy okazanie go budzi wątpliwość co do jego autentyczności. W takim przypadku tani-laptop.com nie ma obowiązku wydać bonu w zastępstwie.
 14. Voucher w żadnym przypadku nie może zostać wymieniony na gotówkę.
 15. Zakupiony voucher nie podlega zwrotowi.
 16. Tani-laptop.com zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

XII Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.07.2019r.
 2. O wszelkich zmianach w regulaminie sprzedawca jest zobowiązany poinformować klientów zarejestrowanych drogą mailową.
 3. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian dotyczących regulaminu bierze się pod uwagę Regulamin, który obowiązuje w chwili złożenia zamówień.
 4. Tani-laptop.com kontaktuje się z klientem za pomocą poczty e-mail i telefonicznie.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem.
 6. Sklep tani-laptop.com zastrzega sobie prawo do zmian cen produktów, z pominięciem złożonych już zamówień.
 7. W sprawach nieuregulowanych regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

Załącznik 1 - Formularz reklamacyjny Załącznik 2 - Formularz odstąpienia od umowy Załącznik 3 - Formularz przyjęcia do serwisu