1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Quaestor S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa, zarejestrowana pod numerem NIP: 5252512506, REGON: 143330873, KRS: 0000392716. Administrator prowadzi sklep Tani-laptop.com z siedzibą w Toruniu przy ulicy Ceramicznej 2, posiadający stronę internetową pod adresem www.tani-laptop.com.
 2. Dane osobowe otrzymujemy w momencie składania zamówień lub zakładania konta, a także przy późniejszych transakcjach dokonywanych w naszym sklepie.
 3. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do:
  • Udostępnienia świadczenia usług drogą elektroniczną oraz korzystania z naszego sklepu tani-laptop.com, w tym realizowanie transakcji, oraz płatności za dokonane zakupy w naszym sklepie,
  • Możliwości założenia, zarządzania i obsługi Państwa konta
  • Zawierania umów w ramach umowy sprzedaży w sklepie tani-laptop.com
  • Obsługi uwzględniającej reklamację zakupionych wcześniej towarów w naszym sklepie
  • Obsługi zgłoszeń wynikających z wypełnionego przez Państwa formularza kontaktowego
  • Komunikacji z Państwem w celu świadczonych usług
 4. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach podatkowych i rachunkowych wymagają przepisy prawne.
 5. Przetwarzanie danych osobowych ma również zastosowanie w wyniku prawnie uzasadnionego interesu sklepu tani-laptop.com, którym jest:
  • Komunikowanie się za Państwa zgodą drogą elektroniczną bądź telefoniczną w związku z działaniami marketingowymi
  • Wsparcie przy usługach kredytowych i ubezpieczeniowych zakupionego towaru
  • Obsługa usług płatniczych
  • Postępowanie zgodnie z panującymi zasadami wewnętrznymi sklepu
  • Przeciwdziałanie oszustwom, oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu
  • Obsługiwanie Państwa próśb drogą elektroniczną, telefoniczną, oraz za pomocą formularza kontaktowego, które nie są wprost związane z wykonaniem umowy,
  • Organizacja akcji promocyjnych, oraz konkursów, w których mogą Państwo uczestniczyć
  • Windykacja należności, wszelkie postępowania sądowne, archiwizacja danych, a także zapewnienie rozliczeń.
 6. Zgodę dotyczącą przetwarza danych można wycofać w każdym momencie. Wycofanie zgody odbywa się w taki sam sposób jak jej wyrażenie. Dopóki wyrażanie zgody nie zostanie wycofane, mamy prawo do przetwarzania Państwa danych.
 7. W celu zawarcia i realizacji umowy potrzebujemy Państwa danych takich jak:
  • Imię i Nazwisko
  • Adres email
  • Numer telefonu
  • Adres kontaktowy
 8. W przypadku nie otrzymania powyższych informacji, nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy, co skutkuje również uniemożliwieniem korzystania z naszego sklepu.
 9. Poza wyżej wymienionymi danymi, wedle przepisów prawa możemy wymagać innych danych, które będą niezbędne tj. względy rachunkowe lub podatkowe. Wszystkie pozostałe dane podane przez Państwa są dobrowolne.
 10. tani-laptop.com gwarantuje spełnienie wszelkich praw powstałych w wyniku ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, mianowicie:
  • Prawo dostępu,
  • Poprawę, oraz usunięcie Państwa danych
  • Przeniesienie Państwa danych
  • Ograniczenie przetwarzania Państwa danych
  • Sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych
  • Niepodleganie automatycznemu podejmowaniu decyzji
 11. Z powyższych uprawnień mogą Państwo skorzystać wówczas, gdy:
  • Państwa dane są nieprawidłowe, bądź niekompletne ( dot.: poprawy, oraz usunięcia Państwa danych, oraz ograniczenia przetwarzania Państwa danych)
  • Państwa dane nie będą już potrzebne (dot. ograniczenia przetwarzania Państwa danych)
  • Cofnięta zostanie zgoda na przetwarzanie Państwa danych ( dot. poprawy, oraz usunięcia Państwa danych
  • Zgłoszony zostanie sprzeciw przetwarzania Państwa danych ( dot.: poprawy, oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia przetwarzania Państwa danych
  • Przetwarzanie Państwa danych będzie niezgodne z prawem ( dot.: poprawy, oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia przetwarzania Państwa danych
  • Przetwarzanie Państwa danych związane jest z prawnie uzasadnionym interesem, bądź dla celów statystycznych, lub gdy dotyczą potrzeb marketingu w sposób bezpośredni. (dot. sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych)
 12. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi w wyniku przetwarzania Państwa danych przez Tani-laptop.com do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych na podany niżej adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 13. Wszelkie dane osobowe są udostępniane podmiotom zapewniającym usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, oraz podmiotom wykonującym usługi audytowe, konsultingowe, księgowe oraz kurierskie. Istnieje możliwość przekazania Państwa danych odpowiednim organom publicznym zwalczającym wszelkie oszustwa.
 14. Dane osobowe przechowujemy przez czas niezbędny do realizacji umowy sprzedaż i maksymalnie 5 lat od dnia jej zakończenia w związku z wykonywaniem obowiązków podatkowych i rachunkowych uwarunkowanych przepisami prawa, a także w celu zapobiegania oszustwom i nadużyciom
 15. W przypadku wsparcia kredytowego czas przechowywania Państwa danych będzie równy okresowi ubiegania się o kredyt.