Udzielamy gwarancji sprzedawcy na sprzęt elektroniczny:

 

1)     Dla osób prywatnych – na sprzęt elektroniczny typu tablet/laptop udzielamy gwarancji sprzedawcy na okres  24 miesięcy, na baterię i zasilacz 3 miesiące, na zasadzie door to door. Wysyłamy kuriera, który odbierze od Ciebie sprzęt na nasz koszt i dostarczy go do naszego salonu. Następnie nasz serwis zabiera się za naprawę usterki, a finalnie w pełni sprawny sprzęt odsyłamy również na nasz koszt do klienta.

 

2)     Dla firm – na sprzęt elektroniczny typu tablet/laptop udzielamy gwarancji sprzedawcy na okres  12 miesięcy, na baterię i zasilacz 3 miesiące, na zasadzie door to door. Wysyłamy kuriera, który odbierze od Ciebie sprzęt na nasz koszt i dostarczy go do naszego salonu. Następnie nasz serwis zabiera się za naprawę usterki, a finalnie w pełni sprawny sprzęt odsyłamy również nasz koszt do klienta.

 

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych wynikających z  winy użytkowania sprzętu przez konsumenta  typu upadek urządzenia z wysokości czy zalanie cieczą.

 

Gwarancja ulega unieważnieniu w momencie zerwania plomb gwarancyjnych lub po upłynięciu okresu gwarancyjnego.

 

Po odesłaniu do nas sprzętu przez konsumenta w ramach gwarancji, nasz serwis ma 14 dni na naprawę urządzenia. Zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia tego okresu z przyczyn od nas niezależnych po wcześniejszym poinformowaniu konsumenta telefonicznie.